October 23, 2014

King Gizzard & The Lizard Wizard @ The Garrison, Toronto

zzzzzzzzzzzzzz.101614_kinggizzardandthelizardwizard_thegarrison_yishi_01

101614_kinggizzardandthelizardwizard_thegarrison_yishi_02

kinggizzardandthelizardwizard_yishi

Photos: Yi Shi

No comments:

Post a Comment